Cours 68

Rethorica

 

Rethorica 1961 - 1962

(Grammatica 57-58)

Bovenste rij van links nr rechts

Middelste rij van links nr rechts

Onderste rij van links nr rechts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry v. Duynhoven

B

*

 

Jan v. Ras

B

 

 

Eddy Oude Vrielink

B

 

 

Jan Willem Verhoeven

B(o)

 

 

Pieter Thoonsen

A

 

 

Frans Jozef Hoefnagels

A

*

 

Berry Straathof

A

 

 

Tonny v.d. Heuvel

B

 

 

Gerry v. Hoek

A

 

 

Jan Hol

A

 

 

Ton v.d. Burgt

B

 

 

Sibert  Holla

A

*

 

Frans Dijkers

A

 

 

Jan v.d. Lee

A(o)

 

 

Gert Jan  Beekhuizen

B

 

 

Theo Maas

A

 

 

Pius Kruse

A

 

 

Theo Spanjers

A

 

 

Jan v. Zoest

A

 

 

Jan Plasmans

B(o)

 

 

Henk Huibers

A

*

 

Cor Hammen

A

 

 

Janus Linmans

A

 

 

Marius v. Boxmeer

A(o)

 

 

Hans Willems

B(o)

 

 

Theo v.d. Hooghen

B

*

 

Jan Valks

B(o)

 

 

Jan Stadegaard

A

*

 

Bart Verreijt

A

 

 

Joop Jans

A

 

 

Harrie Kemps

A

 

 

Adie v. Eyck

B

*

 

Antoon v. Beers

B(o)

 

 

Frans Huybers

A

 

 

Ad v.d. Ven

A(o)

 

 

Gerard Daamen

B

 

 

Willy Hermens

B

*

 

Piet v. Kempen

A

 

 

 

 

 

 

Frans Slits

A

 

 

Jan Hurkmans

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Verstijnen

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Volgens mijn aantekening niet doorgegaan naar het groot seminarie Haaren